26.5.12

List otwarty do Ministra MSW

W związku z oskarżeniami kierowanymi do prokuratury na rodziców dzieci niepełnosprawnych prowadzących blogi i za ich pośrednictwem proszących o pomoc dla swoich dzieci babcia Gosia napisała list otwarty do Ministra MSW. 
Babcia Gosia wyraża zgodę na publikację Listu 
Otwartego na blogach , których tematem jest choroba dziecka, osób bliskich , wszystkich, którym temat tak trudny nie jest obojętny. " (źródło)
Proszę, kopiujcie ten list dalej, aby zmienionio wreszcie absurdalna w dzisiejszych czasach ustawę z 1933 r. (sic!!), której zapisy są rażąco i krzywdząco nadinterpretowywane.
Narazie jest to "tylko" list otwarty, gdy będzie gotowa
 petycja będziemy prosili także o podpisy.


Bydgoszcz, 25.05.2012 r.
Małgorzata Klemczak
XXXXXXXXXXXX
Pan Minister
Jacek Cichocki
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
LIST OTWARTY
Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu swoim, jak i tysięcy obywateli  naszego kraju – Polski składam wniosek o nowelizację USTAWY z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. (Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r.)
Oświadczam, iż zapoznałam się z informacją dotyczącą trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ze strony internetowej Ministerstwa :
„Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.
Tryb przygotowania, uchwalenia , dalej wdrożenia Ustaw jest procesem złożonym.
Pozwolę sobie zacytować  ze źródeł ogólnodostępnych tryb powstania Ustawy ze wskazaniem istotnych aspektów:
Ustawy uchwala się w specyficznej procedurze. Jest ona określona przez Konstytucję RP jak również przez regulaminy Sejmu i Senatu (..)
Inicjatywa ustawodawcza ,to uprawnienie określonego podmiotu do przedkładania władzy prawodawczej projektów ustaw. Według Konstytucji RP prawo takie przysługuje:
Posłom (15 posłom lub komisji sejmowej), Senatowi (uchwała Senatu o wniesienie inicjatywy ustawodawczej), Prezydentowi RP, Radzie Ministrów, grupie co najmniej 100 tyś. obywateli mających czynne prawo wyborcze.
Projekt ustawy składa się do laski marszałkowskiej(..)
Pierwsze czytanie odbywa się albo na posiedzeniu Sejmu lub w komisji. Istnieją jednak projekty ustaw, które bezwzględnie musza być rozpatrywane na posiedzeniu Sejmu (projekt ustawy o zmianie konstytucji, projekt ustawy budżetowej, projekty kodeksów, projekty wniesione przez grupę co najmniej 100 tyś obywateli)(..)
Kolejność dalszych prac zależy od uchwały Senatu. Jeżeli Senat przyjął ustawę, to Marszałek Sejmu przedstawia ją Prezydentowi RP do podpisu. Gdy natomiast zgłosił poprawki, albo gdy odrzucił ustawę wtedy prace wracają do Sejmu(..)
Ustawa wchodzi w życie dopiero po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wejście w życie następuje 14 dni po ogłoszeniu ustawy. Można jednak w ustawie wydłużyć ten okres (vacatio legis).(..)
Panie Ministrze,

Miliony obywateli naszego kraju wręcz z niedowierzaniem wczytuje się w datę uchwalenia Ustawy – 15.03.1933 r. W tym czasie Prezydentem był Ignacy Mościcki, Prezesem Rady Ministrów Janusz Jędrzejewicz. Od czasu uchwalenia Ustawy upłynął okres 79 lat.
 W 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa . Nikt w tamtych latach nie mógł przewidzieć dalszego losu ludności w krajach objętych działaniami wojennymi .
Od dnia uchwalenia Ustawy na świecie, w naszym kraju nastąpiło wiele zmian nie tylko ustrojowych , nade wszystko toczy się rozwój cywilizacji .
Parlamentarzyści w 1933 roku nie przewidywali zapewne, że nastanie era komputeryzacji , możliwości komunikacji elektronicznej itd.
Wobec tejże Ustawy powstają Uchwały, Rozporządzenia, kodeksy ,które mają mniejszą wymowę prawną od dokumentu zasadniczego . Treści Rozporządzeń, Uchwał konstruowanych przez kolejnych parlamentarzystów w wielu przypadkach kłócą się z zapisem w Akcie podstawowym . 
Tego faktu nie rozumiem , jak i rzesza obywateli naszego kraju.  Zapis przedmiotowej Ustawy jest regulacją praw osób najsłabszych, którzy z różnych przyczyn zmuszeni są do sięgania po pomoc w wielu formach.
Zapis z Ustawy definiuje pojęcie zbiórki publicznej:

18.5.12

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

W Naszym mieście od 11 do 18 maja po raz dziesiąty obchodzony jest Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym czasie odbywają się imprezy kulturalne, artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, których organizatorami są rudzkie instytucje i organizacje wspierające na co dzień osoby niepełnosprawne.  
Ośrodek Wczesnej Interwencji do którego uczęszcza Aleks, również był organizatorem jednej z imprez, mianowicie "Pikniku Rodzinnego"


15.5.12

Kwietniowy weekend

Dwa zafajdane tygodnie rozdzielił nam miły weekend, kiedy to Aleks "ścisnął pośladki" i mogliśmy się wybrać do zaprzyjaźnionych sąsiadów na działkę.
Opalanko

Kwietniowo/majówkowo

Przerwa nam się zrobiła w pisaniu, więc trzeba cofnąć się w czasie, do ostatniego tygodnia kwietnia.
Pogoda była piękna, a my siedzieliśmy w domu. Aleksa i Szymona dopadł jakiś paskudny wirus, biegunka i wymioty non stop męczyły maluchów.