O R Z E C Z E N I A

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O POTRZEBIE
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

ORZECZENIE O POTRZEBIE
INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO 
ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO